Dedoles pomaga

Dedoles ma wizję, aby uczynić ten świat lepszym miejscem. I zamierza realizować ten cel nie tylko poprzez swoje radosne produkty, ale także przez różne działania. 

Dzięki Waszym zakupom i datkom w formie Drobnych od Dedoles możemy wspierać projekty z zakresu ochrony środowiska, walki z kryzysem klimatycznym i edukacji oraz możemy wspierać grupy społeczne znajdujące się w niekorzystnym położeniu i mające utrudniony dostęp do opieki medycznej. Dziękujemy z całego serca!

Troszczymy się o przyszłe pokolenia. Chcemy pozostawić im świat piękniejszy, nie odwrotnie.


Nasze działania: