Datek

Zależy nam na jakości naszych produktów, dlatego nieustannie się doskonalimy. Czasami jednak zdarzają się błędy konfiguracji maszyny lub błędy ludzkie, przez które produkty są nieidealne. Wciąż są użyteczne, ale nie możemy ich wystawić do sprzedaży. Takim produktom dajemy drugą szansę, aby nie skończyły na wysypisku. Dzięki systemowi datków i współpracy z różnymi organizacjami non-profit przekazujemy te produkty potrzebującym ludziom, zakładom pracy chronionej i ośrodkom kultury. W ten sposób rozdajemy wszystkie produkty nie nadające się do sprzedaży.