Datek

Dbamy o jakość naszych produktów. Jednak błędy się zdarzają i z różnych powodów nie wszystkie produkty trafiają do sprzedaży. Aby nie trafiły na wysypisko, dajemy im drugą szansę. Dzięki systemowi datków i współpracy z organizacjami non-profit przekazujemy te produkty ludziom bezdomnym, zakładom pracy chronionej i ośrodkom kultury. W ten sposób rozdajemy wszystkie produkty nie nadające się do sprzedaży.