Pomoc dla Moraw

Zmiany klimatu powodują klęski, na które nie da się przygotować. Jedną z nich było tornado, jakie nawiedziło regiony Brzecławia i Hodonína w południowej części Moraw w czerwcu 2021 roku. Zabiło kilka osób, zniszczyło wiele domów oraz połamało drzewa, krzewy i uprawy.

Aby odbudować ogródki przydomowe, ścieżki rowerowe i otoczone drzewami aleje, zachęcić do powrotu dzikie zwierzęta oraz zrekonstruować wiatrochrony i łąki, konieczna jest długoterminowa restauracja regionu.

Firma Dedoles postanowiła wesprzeć inicjatywę Fundacji Partnerstwo „Pomoc dla Moraw” kwotą 500 000 CZK na zasadzenie nowych drzew w okolicznych wsiach i obszarach, na leczenie tych, którzy przeżyli tornado, na posadzenie alei, na odbudowanie wiatrochronów, na założenie nowych ogrodów oraz na zachęcenie do powrotu dzikiej zwierzyny.

Dodatkowe informacje o projekcie