Warunki handlowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „Regulamin”) dotyczą zakupów w sklepie internetowym www.dedoles.pl prowadzonym przez spółkę Dedoles, s. r. o. z siedzibą pod adresem Košická 49, 821 08 Bratislava, Słowacja, nr firmy: 46 706 305, zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu miejskiego Bratislava III, wydział: Sro, pozycja nr: 81976/B, e-mail: czesc@dedoles.pl, osoba kontaktowa: Jaroslav Chrapko.
 2. Regulamin jest nieodłączną częścią umowy kupna zawieranej między sprzedawcą i konsumentem.
 3. Wszystkie wynikające z umowy zobowiązania podlegają regulacjom przepisów prawa Słowacji.
 4. Jeśli strona umowy nie jest konsumentem, sprawy nie uregulowane przez niniejszy Regulamin podlegają następującym przepisom:
 • Ustawa nr 40/1964 Dz.U. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa nr 250/2007 DZ.U. w sprawie ochrony konsumentów z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa nr 102/2014 Dz.U. w sprawie ochrony konsumentów w zakresie sprzedaży produktów lub dostarczania usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza siedzibą sprzedawcy oraz w sprawie zmian lub uzupełnień niektórych innych ustaw;
 • Ustawa nr 22/2004 Dz.U. w sprawie handlu elektronicznego i zmian w ustawie nr 128/2002 Dz.U. dotyczącej kontroli przez państwo rynku krajowego w zakresie ochrony konsumentów oraz zmian niektórych innych ustaw na podstawie ustawy nr 284/2002 Dz.U. z późniejszymi zmianami.
 1. Jeśli strona umowy jest przedsiębiorcą, sprawy nie uregulowane przez niniejszy Regulamin podlegają postanowieniom ustawy nr 513/1991 Dz.U., Kodeks handlowy w obowiązującym brzmieniu.

II. Definicje pojęć

1. Umowa konsumencka to każda umowa, niezależnie od formy prawnej, zawarta między dostawcą i konsumentem.

2. Sprzedawca to firma Dedoles, s. r. o., która prowadzi sklep internetowy. Jej głównym celem biznesowym jest sprzedaż produktów przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.dedoles.pl (dalej zwany „sklep internetowy”).

3. Nabywca to klient wchodzący w stosunek umowny ze sprzedawcą na podstawie umowy zakupu.

4. Klient naszego sklepu internetowego to każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która wyraziła chęć nabycia produktów w sklepie internetowym. W niniejszym Regulaminie klient, w pewnych sytuacjach, oznacza stronę trzecią wyznaczoną przez klienta w wiążącym zamówieniu jako osobę, do której mają zostać dostarczone produkty (zwana dalej „osoba upoważniona”). Wskazanie nazwiska osoby upoważnionej w wiążącym zamówieniu jest traktowane jako upoważnienie do odbioru produktów przez tę osobę.

III. Zamówienie i zawarcie umowy

 1. Nabywca wybiera produkt z aktualnej oferty sklepu internetowego, potwierdza wybór kliknięciem przycisku „Włóż do koszyka”, wypełnia formularz zamówienia (e-mail oraz adres dostawy w przypadku, gdy dokona zakupu produktów), określa liczbę produktów (ewentualnie określa inne parametry produktów) następnie wybiera metodę płatności. Zamówienia składane w sklepie internetowym są wiążące. Nabywca składający zamówienie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, klikając odpowiedni przycisk.
 2. Umieszczenie produktów w ofercie sklepu internetowego stanowi propozycję zawarcia umowy. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia przez nabywcę i zaakceptowaniu zamówienia przez sprzedawcę. Po przetworzeniu zamówienia sprzedawca bez zbędnej zwłoki wyśle nabywcy potwierdzenie otrzymania zamówienia (przyjęcia zamówienia) na adres e-mail podany przez nabywcę. Potwierdzenie to zawiera numer zamówienia, nazwy i specyfikacje produktów, informacje o cenie produktów i kosztach dostawy (wysyłki), metodę płatności, informacje o szacowanym terminie i miejscu dostawy produktów, informacje o sprzedawcy i inne. W chwili odebrania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia następuje zawarcie umowy kupna.
 3. Jeśli założysz konto w naszym sklepie internetowym, Twoje zamówienie zostanie zapisane w sekcji „Moje zamówienia”, do którego będziesz mieć wyłączny dostęp po zalogowaniu się na swoje konto. W razie potrzeby na adres e-mail nabywcy mogą zostać wysłane dodatkowe informacje na temat zamówienia.
 4. Strony umowy zawarły porozumienie, że będą komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy uzgodnioną cenę ukazaną w potwierdzeniu zamówienia powiększoną o koszty dostawy (zwaną dalej „ceną zakupu”) w gotówce przy odbiorze w miejscu dostawy lub przelewem na konto sprzedawcy podane w potwierdzeniu zamówienia.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy cenę zakupu produktów w terminie podanym w potwierdzeniu zamówienia lub najpóźniej w chwili dostawy.
 7. Informacje na temat konkretnych czynności prowadzących do zawarcia umowy są zawarte w niniejszym Regulaminie. Nabywca zawsze może sprawdzić i ewentualnie poprawić umowę przed potwierdzeniem zamówienia. Umowa zostaje zawarta w języku polskim. Jeśli nie istnieją żadne okoliczności przeszkadzające w zawarciu umowy po stronie sprzedawcy i nabywcy, istnieje możliwość zawarcia jej w innym języku zrozumiałym dla obu stron.
 8. Ponadto operator dostarczy nabywcy wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące produktów: fakturę (dokument podatkowy), kartę gwarancyjną (jeśli zostanie dostarczona przez producenta).
 9. Jeśli prezent, do którego klient ma prawo na podstawie określonych warunków, zostanie wybrany z zamówieniem, zastrzegamy sobie prawo do jego wymiany zgodnie z aktualnymi zapasami magazynowymi.
 10. Nabywca ma prawo anulować zamówienie przez e-mail, jeśli jeszcze nie zostało przetworzone. Aby anulować swoje zamówienie, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

IV. Cena

 1. Wszystkie ceny produktów i usług są ostateczne i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawnymi (dokładna stawka zawsze jest podana na fakturze), ale nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Wszystkie oferty specjalne są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że określono inaczej w przypadku konkretnego produktu.
 3. Dodatkowe zniżki udzielane oprócz rabatów dotyczących poszczególnych produktów w naszej witrynie, indywidualne zniżki dla klientów lub zniżki udzielane na podstawie współpracy stron trzecich z naszym sklepem, nie mogą być ze sobą łączone.
 4. Cena ostateczna jest podana w formularzu zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia. Zawiera podatek VAT i ewentualnie inne podatki i opłaty (za opakowanie, wysyłkę) oraz jest to kwota, którą klient musi zapłacić, aby otrzymać produkty lub usługę. Sprzedawca nie może jednostronnie zmienić tej ceny.
 5. Rabat procentowy podany dla produktu został obliczony na podstawie pierwotnej ceny produktu. Pierwotna cena produktu to cena, która obowiązywała w dniu jego premiery.
 6. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to minimalna cena, za jaką produkt został sprzedany w ciągu ostatnich 30 dni od dzisiaj (z wyłączeniem ceny bieżącej). Jeśli produkt był sprzedawany po tej samej cenie w danym okresie, ceną aktualną jest najniższa cena z ostatnich 30 dni.

   

V. Warunki dostawy

 1. Produkty, które znajdują się w magazynie są zazwyczaj wysyłane następnego dnia roboczego.
 2. Produkty, których nie ma w magazynie są zawsze oznaczone słowami „Chwilowo niedostępny”.
 3. Zazwyczaj dostawa zamówienia jest realizowana w ciągu 30 dni, jednak w wyjątkowych sytuacjach czas dostawy może się wydłużyć, za co z góry przepraszamy. Jeżeli zamówiony towar lub część towaru z zamówienia nie może zostać dostarczona w ww. terminie, do klienta jest wysyłana wiadomość informująca o zaistniałej sytuacji wraz z nowym przewidywanym terminem dostawy lub propozycją wymiany brakującego produktu na inny. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć dostawy zamówionego produktu również w nowym terminie, klient ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku opłaconego zamówienia lub jego części, opłacone środki zostaną zwrócone klientowi w ciągu 14 dni na konto bankowe, z którego zamówienie było opłacone.
 4. Zamówienia są realizowane w każdy dzień roboczy.

VI. Miejsce i sposób dostawy

 1. Obowiązek dostawy produktów jest realizowany przez dostarczenie produktów do klienta lub osoby upoważnionej wskazanej w zamówieniu. Produkty są wysyłane w formie przesyłki przedpłaconej lub przesyłki pobraniowej bądź kurierem za dodatkową opłatą. Dlatego do czasu dostawy należy doliczyć 3 - 7 dni robocze w przypadku dostawy przez kuriera.
 2. Powiadomimy Cię e-mailowo, kiedy zamówienie przekażemy dostawcy. Jeśli nie otrzymasz produktów w ciągu 7 dni od otrzymania naszej wiadomości e-mail, skontaktuj się z przewoźnikiem i nami. W odpowiedzi udzielimy Ci bardziej szczegółowych informacji na temat Twojej paczki i powodów, dla których jeszcze do Ciebie nie dotarła. Jeśli masz konto klienta, w każdej chwili możesz sprawdzić aktualny stan swojego zamówienia w sekcji Moje zamówienia.
 3. Klient ma obowiązek osobiście odebrać produkty w uzgodnionym miejscu i czasie lub zaaranżować odbiór. Klient pisemnie potwierdza odbiór produktów na dowodzie dostawy, który służy także jako dowód zapłaty za produkty w przypadku odbioru za pobraniem. Po zapłaceniu za zamówienie klient otrzymuje na adres e-mail rachunek (fakturę), który służy także jako karta gwarancyjna.
 4. Obowiązek dostarczenia produktów zostanie uznany za spełniony nawet, jeśli klient nie odbierze ich w uzgodnionym miejscu i czasie lub odmówi ich odebrania. Jeśli klient nie odbierze produktów i wrócą one do nas, mamy prawo wycofać się z umowy zakupu i zażądać od klienta zwrotu kosztów dostawy (sprzedawca ma prawo do rekompensaty za poniesione szkody zgodnie z paragrafem 420 i następnym Kodeksu cywilnego) rzeczywiście poniesionych w związku z próbą dostawy — wysyłka zwrotna produktów. Ponowne dostarczenie paczki jest niemożliwe. Ponadto sprzedawca może odstąpić od żądania rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów lub zażądać tylko częściowej rekompensaty.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane błędem w adresie dostawy popełnionym przez odbiorcę. W momencie odbioru produktów w miejscu dostawy klient nabywa prawo własności do produktów. Po odbiorze ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub pogorszenia właściwości ponosi klient.
 6. W momencie odbioru paczki klient ma prawo sprawdzić stan paczki (czy nie ma uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu) oraz czy znajdujące się w niej produkty są wolne od wad. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń paczki lub produktów klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki. W razie uszkodzenia paczki nabywca nie odbiera produktów i spisuje raport razem z przedstawicielem firmy dostawczej.

VII. Metoda płatności oraz koszty dostawy i inne opłaty

 1. Nabywca zapłaci cenę zakupu za pomocą:
 • kartą kredytową;
 • gotówką przy odbiorze;
 • przelewem bankowym na następujące konto: IBAN PL70103015080000000818747000

  Pełne informacje na temat opcji płatności znajdują się tutaj.
 1. Nabywca może skorzystać z kuponu rabatowego, aby otrzymać określoną zniżkę. Kuponu rabatowego można użyć tylko raz. Nie ma możliwości wymiany kuponu rabatowego na gotówkę.
 2. Cena produktów zostaje powiększona o następujące opłaty zależnie od metody i adresu dostawy. Pełne warunki dostawy można znaleźć tutaj.
 3. Voucher podarunkowy może być wykorzystany tylko raz na zakup produktów w sklepie internetowym www.dedoles.pl przed upływem terminu jego ważności (ważny do).
 4. Kod podany na voucherze należy wpisać podczas składania zamówienia. Numer vouchera należy wpisać w polu „Kupon rabatowy / Karta prezentowa” w koszyku.
 5. Wartość vouchera jest podana na voucherze i obejmuje VAT.
 6. Jeśli suma zamówienia/zakupu jest:
   a) wyższa niż wartość vouchera, klient dopłaca tylko brakującą kwotę,
   b) niższa niż wartość vouchera, pozostała kwota vouchera zostaje utracona bez możliwości odzyskania (vouchera można użyć tylko w jednym zamówieniu).
 7. W jednym zamówieniu można użyć maksymalnie jednego vouchera podarunkowego.
 8. Vouchera podarunkowego nie można wymienić na gotówkę.
 9. Voucher podarunkowy jest ważny tylko w kraju zakupu.
 10. W przypadku zwrotu produktów zakupionych przy użyciu vouchera podarunkowego, kwota równa ich wartości zostaje zwrócona w formie nowego vouchera.
 11. W zależności od metody i adresu dostawy do podanych cen produktów dodajemy odpowiednią opłatę pocztową. Pełny regulamin doliczania opłaty pocztowej znajduje się tutaj.
 12. Kupujący może wybrać następujące usługi dodatkowe (inne opłaty):

  1. „Przetwarzanie zamówień priorytetowych”
  2. „Ekologiczne opakowanie”
  3. "Przedłużenie terminu zwrotu"
  4. „Bezpieczna dostawa”
 13. Jeśli wartość całkowita produktów w koszyku podczas składania zamówienia jest niższa niż 60 zł, sprzedawca dolicza opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł do ceny ostatecznej towaru.

   

VIII. Drobne od Dedoles

 1. Składając zamówienie na stronie www.dedoles.pl, przed jego potwierdzeniem, klient może zgodzić się na zaokrąglenie kwoty, aby przekazać różnicę na wsparcie projektów wspomagających sadzenie drzew, ochronę środowiska i mniej uprzywilejowane grupy społeczne. Jeśli klient zdecyduje się przekazać datek, całą różnicę kwoty, którą nazywamy „Drobne od Dedoles”, przekażemy na konto odpowiedniej organizacji. Datki Drobne od Dedoles zazwyczaj przelewamy na konto stowarzyszenia obywatelskiego raz w miesiącu w postaci jednej kwoty zbiorczej. Przekazana przez klienta kwota Drobnych od Dedoles zostanie ujęta jako osobna pozycja na fakturze. Jeśli zamówienie zostanie opłacone z góry lub odebrane i opłacone (przesyłka pobraniowa), po czym klient postanowi je zwrócić z prośbą o zwrot pieniędzy, nie zwrócimy kwoty datku Drobne od Dedoles, ponieważ będzie już przekazana na konto stowarzyszenia obywatelskiego. Szczegółowe warunki dotyczące Drobnych od Dedoles znajdują się tutaj.

IX. Okres gwarancji

 1. Na wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym obowiązuje 24-miesięczny okres gwarancji. W przypadku produktów używanych i z drugiej ręki obowiązuje 12-miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji zaczyna się w dniu odbioru produktów przez nabywcę.
 2. Jeśli na sprzedanym produkcie, jego opakowaniu lub dołączonej instrukcji obsługi widnieje data ważności, okres gwarancji nie zakończy się przed upływem tego terminu.
 3. Na życzenie nabywcy sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć gwarancję w formie pisemnej (kartę gwarancyjną). Jeśli natura produktów na to pozwala, zamiast karty gwarancyjnej wystarczy dowód zakupu.
 4. Karta gwarancyjna zawiera dane identyfikacyjne sprzedawcy (imię i nazwisko, nazwa firmy lub nazwisko sprzedawcy, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności), treść gwarancji, jej zakres i warunki, okres gwarancji oraz informacje niezbędne do jej zastosowania. Jeśli karta gwarancyjna nie zawiera wszystkich wymienionych informacji, nie oznacza to, że jest nieważna.
 5. Na podstawie deklaracji zawartej w karcie gwarancyjnej wydanej nabywcy lub na podstawie ogłoszenia sprzedawca może zapewnić gwarancję na okres dłuższy niż wynika z obowiązku ustawowego. Warunki i zakres takiej gwarancji są określone przez sprzedawcę w karcie gwarancyjnej.
 6. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia.
 7. Upominki otrzymane nieodpłatnie lub nagrody z konkursów nie są objęte gwarancją.
 8. Prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej ustaje w następujących przypadkach:
   a)  klient nie przedstawia kompletnego produktu z akcesoriami;
   b) klient nie zgłosił oczywistych wad podczas odbioru produktu;
   c) skończył się okres gwarancji produktu;
   d) klient nieprofesjonalnie lub bezmyślnie pielęgnował produkt lub zaniedbywał jego pielęgnację;
   e) produkt nosi ślady mechanicznego uszkodzenia przez klienta.
 9. Zmiany w produktach w trakcie trwania gwarancji spowodowane częstym lub nieprawidłowym używaniem bądź niewłaściwą naprawą nie są uznawane za wadę, a w szczególności:
   a) wady powstałe w okresie obowiązywania gwarancji w wyniku naturalnego zużycia, niewłaściwego używania lub nieprawidłowej pielęgnacji;
   b) wada powstała w wyniku naturalnych zmian w materiałach, z których jest wykonany produkt;
   c) wada powstała w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez nabywcę lub osobę trzecią bądź w inny niewłaściwy sposób.

X. Anulowanie zamówienia

 1. Aby anulować zamówienie, które jeszcze nie zostało zrealizowane, prosimy o jak najszybszy kontakt i podanie numeru zamówienia. Jeśli zamówienie zostało już opłacone, zwrócimy pieniądze w ciągu 14 dni na konto, z którego dokonano płatności. W przypadku płatności kartą kredytową (VISA, MasterCard) ten czas może się wydłużyć ze względu na czas trwania bankowych procedur związanych ze zwrotami płatności za pomocą kart.
 2. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć produktów z powodu ich niedostępności (zostały wyprzedane lub wycofane z oferty) lub jeśli nie będziemy mogli ich dostarczyć w uzgodnionym czasie lub po uzgodnionej cenie i/lub jeśli ich dostawa pociągałaby za sobą niewspółmierne problemy i koszty w stosunku do wartości zamówionych produktów, chyba że uzgodnimy razem z klientem zamianę. O anulowaniu zamówienia poinformujemy klienta telefonicznie lub w wiadomości e-mail bez zbędnej zwłoki. Jeśli zamówienie zostało opłacone w całości lub części, klient otrzyma zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni na konto, z którego dokonał płatności, chyba że zostanie ustalone inaczej.
 3. Ponadto sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli nabywca kilka razy użyje kuponu rabatowego.
 4. W przypadku, gdy kupujący nie wpłaci kwoty za zamówienie w wyznaczonym terminie, sprzedający anuluje nieopłacone zamówienie.

XI. Zgłoszenie reklamacyjne

 1. Sprzedawca odpowiada za wady sprzedanych produktów w momencie ich odbioru przez nabywcę.
 2. Jeśli wady da się usunąć, nabywca ma prawo do ich należytego usunięcia bez ponoszenia kosztów i w odpowiednim czasie. Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wady bez zbędnej zwłoki. Zamiast usunięcia wad nabywca może zażądać wymiany na inny produkt lub wymiany tylko części produktu, jeśli wadliwa jest tylko jego część, i jeśli nie naraża to sprzedawcy na nieproporcjonalne koszty w porównaniu do ceny produktów i powagi usterki. Sprzedawca zawsze może wymienić wadliwe produkty na produkty wolne od wad zamiast usuwać wady, jeśli nie spowoduje to poważnych problemów po stronie nabywcy.
 3. Jeśli wady nie da się usunąć i uniemożliwia ona prawidłowe użytkowanie produktu, nabywca ma prawo do wymiany na inny produkt lub wycofania się z umowy. Takie same prawo przysługuje nabywcy w przypadku, gdy wady mogą zostać usunięte, ale nabywca nie może prawidłowo korzystać z produktu z powodu powtarzającego się występowania wad po naprawie lub z powodu wystąpienia większej liczby wad. Jeśli wad nie da się usunąć, nabywca ma prawo do odpowiedniej zniżki ceny produktów.
 4. Sprzedawca ma obowiązek natychmiast wskazać metodę obsługi reklamacji w ramach gwarancji. W skomplikowanych przypadkach ten okres wynosi maksymalnie 3 dni robocze licząc od dnia złożenia reklamacji lub, w uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy w grę wchodzi skomplikowana ekspertyza techniczna produktów lub usługi, 30 dni licząc od daty złożenia reklamacji. Po określeniu sposobu reklamacji powinna zostać niezwłocznie obsłużona. W uzasadnionych przypadkach obsługa reklamacji może być opóźniona, ale nie dłużej niż do 30 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Po upływie okresu obsługi reklamacji konsument ma prawo wycofać się z umowy lub do wymiany produktów na nowe.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany natychmiast potwierdzić przyjęcie reklamacji i przekazać konsumentowi potwierdzenie odbioru. Potwierdzenie odbioru powinno zostać wydane najpóźniej w tym samym czasie, co dokument potwierdzający obsługę reklamacji.
 6. Okres od momentu skorzystania przez konsumenta z prawa do reklamacji wadliwych produktów do zakończenia procedury obsługi gwarancji (przekazanie naprawionych produktów, pisemna prośba o przyjęcie odpowiedzialności lub uzasadnienie odrzucenia reklamacji) nie wlicza się w okres gwarancji. W przypadku wymiany na nowe produkty okres gwarancji na nowe produkty rozpoczyna się w dniu ich przekazania.
 7. Jeśli konsument zgłosi reklamację w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, sprzedawca może ją odrzucić wyłącznie na podstawie opinii eksperta. Niezależnie od wyniku ekspertyzy, sprzedawca nie może domagać się rekompensaty kosztów ekspertyzy ani innych z nią związanych od konsumenta.
 8. Jeśli konsument wniesie reklamację po 12 miesiącach od daty zakupu i zostanie ona odrzucona przez sprzedawcę, sprzedawca jest zobowiązany wskazać eksperta, do którego konsument może wysłać produkty w celu uzyskania opinii w dokumencie potwierdzającym obsługę reklamacji. Jeśli produkty zostaną wysłane do wyznaczonej osoby w celu uzyskania ekspertyzy, koszt tej ekspertyzy i inne powiązane z tym wydatki pokrywa sprzedawca niezależnie od wyniku. Jeśli konsument uzyska ekspertyzę wskazującą, że za wadę odpowiada sprzedawca, może ponownie zgłosić reklamację. Okres gwarancji jest wstrzymany na czas oczekiwania na ekspertyzę. Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić konsumentowi wszystkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy i wszystkie inne uzasadnione koszty w czasie 14 dni od dnia ponownego zgłoszenia reklamacji. Ponownie zgłoszona reklamacja nie zostanie odrzucona.
 9. Nabywca zostanie poinformowany o wyniku obsługi zgłoszenia reklamacyjnego natychmiast po zakończeniu procesu obsługi w wiadomości e-mail i jednocześnie otrzyma protokół ze zgłoszenia reklamacyjnego (dowód obsługi reklamacji) w wiadomości e-mail lub pocztą. Dokument potwierdzający obsługę zgłoszenia reklamacyjnego nie musi zostać dostarczony konsumentowi, jeśli ten posiada inny dowód wniesienia reklamacji.
 10. Jeśli klient postanowi złożyć reklamację, poinformuje o tym fakcie sprzedawcę przez wypełnienie internetowego formularza wymiany/zwrotu/reklamacji oraz odeśle mu zakwestionowane produkty w odpowiednim opakowaniu wraz z wydrukowanym dokumentem „Zestawienie w formacie PDF” na adres sprzedawcy:
   
  EXPANDECO - Dedoles, s. r. o.
  Stawowa 91
  Cieszyn 43-400
  Polska

                e-mail: czesc@dedoles.pl

                   Jeśli nabywca nie ma możliwości wydrukowania zestawienia reklamacji, jest zobowiązany                     dołączyć do paczki dane identyfikacyjne w formie numeru zamówienia.

 1. Nabywca ma prawo do uzyskania zwrotu nieuniknionych kosztów poniesionych w związku ze skorzystaniem z prawa do reklamacji produktów. Jeśli klient jest nieusatysfakcjonowany sposobem załatwienia reklamacji przez sprzedawcę lub uzna, że sprzedawca naruszył jego prawa, może wysłać sprzedawcy wezwanie do naprawienia szkody. Jeśli sprzedawca odrzuci to wezwanie lub nie odpowie na nie w ciągu 30 dni od daty wysłania, konsument może złożyć wniosek o alternatywne rozwiązanie sporu na mocy paragrafu 12 ustawy nr 391/2015 Dz.U. na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich oraz zmian i uzupełnień niektórych ustaw.
 2. Z opcji alternatywnego rozwiązania sporu może skorzystać tylko konsument (osoba fizyczna), który zawierając umowę konsumencką nie działał w imieniu swojej firmy, pracodawcy lub profesji. Z opcji alternatywnego rozstrzygnięcia sporu mogą skorzystać tylko konsument i sprzedawca w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 20 EUR i umowa została zawarta na odległość.
 3. Zgodnie z paragrafem 3. ustawy nr 391/2015 Dz.U. organ obsługujący alternatywne rozstrzygnięcie sporu może pobrać opłatę w wysokości do 5 EUR z VAT z tytułu wszczęcia postępowania. Wniosek można złożyć w sposób opisany w paragrafie 12. ustawy nr 391/2015 Dz.U. lub na stronie internetowej https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 4. Konsument może złożyć wniosek o alternatywne rozstrzygnięcie sporu za pomocą platformy internetowej przeznaczonej do rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 5. Alternatywnym organem właściwym do rozstrzygania sporów konsumenta z Dedoles, s. r. o. jest oddział Słowackiej Inspekcji Handlu dla kraju trnawskiego z siedzibą w Trnawie, ul. Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Republika Słowacji
   Nr tel.: 033/ 5512 689
   E-mail: tt@soi.sk
   lub inny upoważniony organ prawny zarejestrowany na liście organów do alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Słowacji (lista ta jest dostępna na stronie http://www.mhsr.sk)

XII. Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie paragrafu 7. ustawy nr 102/2014 Dz.U. w sprawie ochrony konsumenta w zakresie sprzedaży produktów lub dostarczania usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą sprzedawcy oraz zmian i uzupełnień niektórych ustaw z późniejszymi zmianami klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru produktów. Jeśli produkty z jednego zamówienia są dostarczane w osobnych przesyłkach, czas na odstąpienie od umowy jest liczony od dnia odbioru ostatniej paczki.
 2. Jeśli dostawa produktów stanowi przedmiot umowy, konsument ma prawo odstąpić od umowy przed dostarczeniem produktów. Jeśli klient odstąpi od umowy, wszelkie inne umowy, które są z nią powiązane, także ulegają anulowaniu.
 3. Zgodnie z przepisami paragrafu 517 (1) Kodeksu Cywilnego klient może także odstąpić od umowy tylko w odniesieniu do części jej przedmiotu (jeśli przedmiotem umowy lub zamówienia wiążącego było kilka produktów). W takim przypadku zostaje anulowana tylko część umowy odnosząca się do tej części przedmiotu.
 4. Jeśli konsument chce skorzystać z tego prawa, jest zobowiązany osobiście dostarczyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu na piśmie najpóźniej ostatniego dnia określonego okresu na adres kontaktowy sprzedawcy lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej przesyłki pocztowej najpóźniej ostatniego dnia okresu na adres wskazany w sekcji kontaktowej. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument jest zobowiązany przesłać lub dostarczyć osobiście przedmiot umowy, z którego zrezygnował, wraz z niezbędną dokumentacją — np. kopią faktury, instrukcjami i innymi dokumentami dostarczonymi razem z produktami — nie później niż po 14 dniach od daty odstąpienia.
 5. Zalecamy zwrot produktów przez kupującego przesyłką poleconą z ubezpieczeniem.
 6. Nabywca może wycofać się z umowy przez wypełnienie internetowego formularza wymiany/zwrotu/reklamacji produktów w sposób niebudzący wątpliwości, że nastąpiło rozwiązanie tej umowy. Jeśli nabywca nie ma możliwości wydrukowania zestawienia wniosku, jest zobowiązany dołączyć do paczki ze zwracanymi produktami dane identyfikacyjne w formie numeru zamówienia.
 7. Odstąpienie od umowy zakupu zgodnie z opisem w poprzednim punkcie niniejszego Regulaminu musi zawierać informacje niezbędne do przetworzenia wniosku, tzn. dane identyfikacyjne nabywcy, numer i data zamówienia, dokładna specyfikacja produktów, sposób zwrotu otrzymanych już przez sprzedawcę środków, szczególnie numer konta, i/lub adres pocztowy nabywcy.
 8. Produktów nie należy odsyłać za pobraniem. Takie przesyłki nie są odbierane.
 9. Operator sklepu internetowego dokona zwrotu zapłaconej kwoty za produkty/usługę, włącznie z kosztami transportu zgodnie z przepisami paragrafu 9 (3) ustawy nr 102/2014 Dz.U. oraz wykazanymi kosztami poniesionymi w związku z zamówieniem w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Operator nie jest jednak zobowiązany do zwrotu pieniędzy przed otrzymaniem produktów lub dopóki konsument nie udowodni, że produkty zostały wysłane. Nie dotyczy to przypadku, w którym sprzedawca zobowiązał się odebrać produkty osobiście. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy ma prawo do zwrotu kosztów najtańszej formy dostawy oferowanej przez sprzedawcę.
 10. Zgodnie z paragrafem 7 (6) ustawy nr 102/2014 Dz.U. konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:
   sprzedaż produktów wykonanych na specjalne zamówienie konsumenta, produktów personalizowanych lub produktów przeznaczonych specjalnie dla jednego klienta.
 11. Konsument ponosi wszelkie koszty w postaci odliczenia od wartości produktów obniżonej przez ich użytkowanie w sposób wykraczający poza konieczny do tego, aby sprawdzić ich funkcjonalność i cechy.
 12. W przypadku wymiany produktów (na inny rozmiar lub kolor) przez nabywcę, nabywca poinformuje o tym fakcie sprzedawcę przez wypełnienie internetowego formularza wymiany/zwrotu/reklamacji oraz odeśle mu produkty w odpowiednim opakowaniu wraz z wydrukowanym dokumentem „Zestawienie w formacie PDF”, który można pobrać po zatwierdzeniu formularza internetowego, na adres sprzedawcy:

  EXPANDECO - Dedoles, s. r. o.
  Stawowa 91
  Cieszyn 43-400
  Polska

e-mail: czesc@dedoles.pl
 
                    Po odbiorze produktów sprzedawca wymieni je w ciągu 30 dni od daty ich odbioru.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Więcej informacji i szczegółowe warunki dotyczące danych osobowych oraz ich przetwarzania i ochrony można znaleźć na stronie: https://www.dedoles.pl/wszystko-o-zakupach/przetwarzanie-danych-osobowychXIV. Informacje biznesowe o produktach i różnych promocjach

 1. Podczas rejestracji lub składania zamówienia nabywca może wybrać, czy chce regularnie otrzymywać informacje o produktach i wiadomości od sprzedawcy pocztą e-mail, SMS-em, w formie powiadomień lub inną drogą. Ponadto nabywca może zgodzić się na otrzymywanie indywidualnych informacji handlowych w witrynie, podając swój adres e-mail lub klikając link w wiadomości e-mail otrzymanej od sprzedawcy. Użytkownik może ustawić częstotliwość otrzymywania newslettera i formę informacji oraz w każdej chwili może zmienić te ustawienia w swoim profilu użytkownika. Oczywiście nabywca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając link znajdujący się w każdej wiadomości e-mail, odpowiadając na wiadomość SMS lub wysyłając wiadomość z informacją o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych na adres e-mail gdpr@dedoles.sk. Ponadto w prosty sposób i w dowolnym czasie z newslettera można zrezygnować w profilu użytkownika.

  Sprzedawca powiadamia nabywcę przez e-mail o przetwarzaniu zamówienia oraz dostępności lub niedostępności produktów. Od czasu do czasu (nie częściej nie kilka razy w roku) sprzedawca może wysłać do wszystkich zarejestrowanych użytkowników ważną informację dotyczącą działania jego sklepu internetowego i używania konta użytkownika.  

  Bardziej szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://www.dedoles.pl/wszystko-o-zakupach/przetwarzanie-danych-osobowych

XV. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy między sprzedawcą i nabywcą podlegają prawu Słowacji. Jeśli stosunek powstały na podstawie umowy zakupu zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że podlega on prawodawstwu Słowacji. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta na mocy ogólnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawcy nie obowiązują żadne kodeksy postępowania wobec nabywcy zgodnie z przepisami ustawy nr 250/2007 DZ.U. w sprawie ochrony konsumentów z późniejszymi zmianami.
 3. Wszystkie prawa dotyczące witryny internetowej sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu elementów na stronie, filmów, grafik, znaków handlowych, logo oraz innej treści i elementów, należą do sprzedawcy. Kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób witryny lub jej części bez zgody sprzedawcy jest zabronione.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wynikłe z powodu interwencji stron trzecich w działanie sklepu internetowego lub w związku z jego wykorzystaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Nabywca nie może korzystać ze sklepu internetowego w sposób mogący zakłócać jego działanie i nie będzie brał udziału w jakichkolwiek czynnościach, które mogłyby umożliwić nabywcy lub stronom trzecim nieupoważnioną interwencję lub nieupoważnione użycie oprogramowania lub innych komponentów sklepu internetowego oraz wykorzystanie sklepu internetowego, jego części lub oprogramowania w sposób niezgodny z jego funkcją lub przeznaczeniem.
 5. Umowa zakupu włącznie z Regulaminem jest przechowywana w formie elektronicznej i nie jest ogólnodostępna.
 6. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić Regulamin. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 7. Organem nadzorującym przestrzeganie zobowiązań sprzedawcy wobec konsumenta jest Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI), a konkretnie:
   oddział Słowackiej Inspekcji Handlu dla kraju trnawskiego z siedzibą w Trnawie,
   Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
  Nr tel.: 033/ 5512 689
  E-mail: tt@soi.sk 
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 8. Obowiązuje Regulamin opublikowany w witrynie internetowej www.dedoles.pl w dniu potwierdzenia zamówienia przez nabywcę, który akceptuje go bezwarunkowo, potwierdzając to kliknięciem odnośnika potwierdzenia zamówienia. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu. Jednakże zamknięte zamówienia podlegają Regulaminowi o treści w momencie ich składania.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20. 11. 2023 i zastępuje poprzednią wersję Ogólnych warunków handlowych.