Skarpetkowe wyzwanie 2022

Motywem Skarpetkowego wyzwania na 2022 rok ogłoszonym przez globalną organizację Down Syndrome International jest „What inclusion means”, więc „Co oznacza inkluzja”.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) nawołuje do pełnej i skutecznej integracji osób cierpiących na zespół Downa ze społeczeństwem. Mimo to osoby z zespołem Downa wciąż napotykają liczne przeszkody i uprzedzenia.


Edukacja integracyjna promuje różnorodność wśród uczniów, którzy uczą się tolerancji wobec siebie nawzajem. Pomaga likwidować uprzedzenia i bariery oraz umożliwia ludziom niepełnosprawnym, w tym cierpiącym na zespół Downa, nawiązywać przyjaźnie na całe życie.


Sport to najlepszy sposób na promocję integracji, ponieważ pomaga nam dostrzegać wyjątkowość innych osób. Wielu utalentowanych i odnoszących sukcesy sportowców z zespołem Downa dowodzi, że niepełnosprawność nie przeszkadza im w osiąganiu sukcesów.


Integracyjne zatrudnienie

Ludzie z zespołem Downa także chcą pracować, ale nie zawsze dostają taką szansę – to błąd! Każdy powinien mieć szansę pracować, choćby tylko parę godzin. Osoba niepełnosprawna zapewne nie jest w stanie dorównać wydajnością innym pracownikom i pracodawcy muszę mieć tego świadomość. Jednak ludzie z zespołem Downa czasami są najbardziej szczerymi i najlojalniejszymi pracownikami, a ich pozytywny wpływ na cały zespół jest bezcenny.