Skarpetkowe wyzwanie 2021

W kampanii Skarpetkowe wyzwanie 2021 omówiliśmy kilka obszarów, w których osoby dotknięte zespołem Downa i ich rodziny mają największe problemy:

  •  Podczas stawiania diagnozy przed urodzinami lub po urodzinach dziecka z zespołem Downa.
  •  Przy przyjmowaniu dziecka z zespołem Downa do rodziny.
  •  Akceptacja osoby z zespołem Downa przez społeczeństwo.
  •  Przyjmowanie dziecka z zespołem Downa do przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej.
  •  Zatrudnianie dorosłego z zespołem Downa.
  •  Akceptacja osób starszych z zespołem Downa.

Naszym celem jest zlikwidować bariery i uprzedzenia oraz pomóc ludziom z zespołem Downa w integracji z resztą społeczeństwa.

Firma Dedoles przekazała 25 552,90 euro organizacjom Down Syndrome International, European Down Syndrome Association, Slovakian Down Syndrome Association i DownSyndrom CZ.

Zapewniliśmy pomoc materialną w postaci 300 par skarpetek Dedoles 11 organizacjom wspierającym ludzi z zespołem Downa.