Dedoles sadzi las 2020


Lasy są niezwykle ważne w kwestii spowalniania zmian klimatu wywoływanych przez wysoką zawartość CO2 w atmosferze. Dorosłe drzewo może „pobrać” do 22 kg CO2 z atmosfery rocznie.


Dlatego Dedoles wspiera ochronę i sadzenie lasów.  

Wy nam w Tym pomagacie i bardzo Wam za to dziękujemy!


W tym roku wsparliśmy

Projekt zasadzenia 28 000 rodzimych gatunków drzew na obszarach lasów łęgowych wzdłuż rzeki Dunaj prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem obywatelskim BROZ i Pisztráng Kör.LASY ŁĘGOWE I ICH ROLA W PRZECHWYTYWANIU CO2

Lasy łęgowe to lasy rosnące przy brzegach rzek i strumieni. Ze względu na dynamikę płynącej wody odznaczają się wyższą skutecznością przechwytywania i pojemnością magazynowania CO2. Flora i gleba tych lasów ma dwa razy większe rezerwy węglowe niż flora i gleba lasów położonych na większych wysokościach. Dzięki regularnym powodziom gleba w lasach łęgowych jest cały czas odnawiana, co w zasadzie czyni te lasy odkurzaczami CO2 – hektar lasu łęgowego może przechowywać do 354 ton CO2.


OBSZAR PROJEKTU: ŚRÓDLĄDOWA DELTA DUNAJU

Lasy łęgowe Dunaju należą do najbogatszych ekosystemów odznaczających się ogromną bioróżnorodnością. W przeszłości śródlądowa delta Dunaju należała do największych i najbardziej zróżnicowanych terenów podmokłych w Europie Środkowej. Jej duże części zostały zniszczone przez regulację, budowę sieci wodociągowych i niewłaściwą gospodarkę leśną. Doprowadziło to także do znacznego zmniejszenia się populacji ptaków na tych obszarach oraz ograniczenia liczby gatunków ryb i płazów.SADZENIE RODZIMYCH GATUNKÓW DRZEW W LASACH ŁĘGOWYCH DUNAJU

Sadzenie rodzimych gatunków drzew w lasach łęgowych jest bardzo ważne, zwłaszcza że lasy te w delcie rzeki Dunaj są nieustannie zmieniane przez leśnictwo. W ramach tej nieprawidłowej gospodarki sadzono głównie obce gatunki szybko rosnących drzew, takiej jak klony.

Rodzime topole znacznie łatwiej odradzają się w swoich naturalnych warunkach i dłużej żyją, tworząc odpowiednie siedlisko dla ptaków gniazdujących w dziuplach, które mogą drążyć w nich dla siebie domy. Typowe dla lasów tego typu gatunki drzew to topola i wierzba, ale sadzi się także dęby, jabłonie i grusze.Ograniczenia związane z epidemią koronawirusa nie pozwoliły nam na wzięcie aktywnego udziału w sadzeniu tej jesieni. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się w tym uczestniczyć wiosną, kiedy nasi koledzy znów otrzymają pozwolenie na udział w akcji sadzenia drzew 😊


Więcej informacji znajduje się TUTAJ