Łączy nas klimat

Skutki zmian klimatycznych przybierają na sile z dnia na dzień. Pojawiają się nagłe zmiany pogody, wysokie temperatury, susze, gwałtowne burze, a nawet tornada. Kryzys klimatyczny zmienia życie na Ziemi i mu zagraża. Stosując praktyczne środki adaptacyjne, takie jak ogrody deszczowe, pionowe ogrody, rewitalizacja bagien, zatrzymywanie wody deszczowej, zielone dachy itd., możemy przygotować środowisko na zmiany klimatu.


Dlatego postanowiliśmy wesprzeć projekt Klíma nás spája (Łączy nas klimat) wdrażany na Słowacji przez Centrum Edukacji Ekologicznej i Etycznej Živica.


Biorą w nim udział miejscowe władze, szkoły i różne towarzystwa obywatelskie. Projektem profesjonalnie zarządza CEEV Živica we współpracy z ekspertami od środków adaptacyjnych.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na tej stronie: www.klimaspaja.sk