Serce dla Dzieci – wspieranie edukacji włączającej

Promowanie ludzkiej wyjątkowości i integracji to wartości, które zawsze wspieraliśmy w Dedoles. Istotne jest, aby wszystkie dzieci miały równy dostęp do edukacji, zapewniającej im lepszą przyszłość. Dlatego wspieramy projekt Serce dla Dzieci, który poświęcony jest edukacji włączającej dla dzieci z problemami zdrowotnymi i społecznymi. Dzięki naszemu wkładowi finansowemu w wysokości 50 000 euro byliśmy w stanie wesprzeć 11 projektów, skupionych na szkoleniu asystentów nauczania w celu podniesienia ich kompetencji w integracyjnym podejściu do edukacji.

W wielu szkołach brakuje edukacji włączającej. Jednocześnie szkoły mają ograniczone możliwości prowadzenia kursów „uszytych na miarę” w celu pomocy technicznej. Dlatego też zwrócono się do organizacji o pomoc szkołom w poszerzaniu wiedzy specjalistów ds. pomocy technicznej w zakresie nauczania włączającego.

Zapewnione wsparcie i szkolenie, podniosą kompetencje i biegłość asystentów. Są to ważne atrybuty, których wymaga praca asystenta. Dzięki praktycznym wskazówkom będą wiedzieć, jak rozumieć schorzenia dzieci czy różne formy upośledzenia społecznego. Rodziny znajdą w nich wsparcie każdego rodziaju, czy to psychologa, czy pedagoga terapeutycznego lub społecznego. Co najważniejsze, asystenci będą mogli pomóc dzieciom zintegrować się z zespołem.