OPEN FUTURE

OPEN FUTURE to program zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Jest odpowiedzią na nierówności w dostępie dzieci do edukacji. Słowacja jest jednym z tych krajów, w których widoczny jest silny wpływ środowiska społeczno-ekonomicznego, z którego pochodzą dzieci/uczniowie, na ich wyniki w nauce.

Projekt obejmuje tworzenie innowacyjnych klubów, w których uczniom szkół podstawowych oferuje się wysokiej jakości 3-letni program rozwoju umiejętności biznesowych, cyfrowych i zręcznościowych.

Celem programu jest, aby młodzi ludzie dostrzegli swoje otoczenie, inaczej myśleli o świecie i rozwiązali problemy, które widzą wokół siebie. Zachęca młodych ludzi do wspólnej pracy nad wspólnym projektem dla społeczności, zespołowym rozwiązywaniem problemów i innowacjami społecznymi, nad którymi pracują uczestnicy. Wzmacnia potencjał uczestników, aby mieli szansę na lepszą przyszłość.

Treść edukacyjna programu koncentruje się na kluczowych umiejętnościach potrzebnych w XXI wieku, motywuje i rozwija potencjał uczestników. W tym celu ukierunkowany jest unikalny program nauczania. Program zapewnia bezpieczne i integracyjne środowisko dla dzieci (zaopatrzenie w żywność, dłuższe godziny otwarcia, pomoc opiekuna i mentorów) bez względu na pochodzenie etniczne lub przynależność do innej mniejszości.

Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć ten program. 😊