Skarpetkowe wyzwanie

Skarpetkowe wyzwanie ma miejsce co roku w marcu, a jego celem jest zwiększanie świadomości na temat zespołu Downa. Ludzie z tą chorobą wciąż mają problemy z akceptacją otoczenia, mają utrudniony dostęp do edukacji i trudniej znajdują pracę. Kampania informacyjna i budowanie pozytywnego wizerunku tych osób mogą pozwolą na lepsze zrozumienie i zwiększenie szacunku dla różnorodności.